International Police Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska, Region Srem

Servo Per Amikeco

OPP

IPA Sekcja Polska

Nazwa
Nazwa polska: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - Sekcja Polska
Nazwa angielska: International Police Association Polish Section

Podstawowe informacje adresowe
Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a

Rejestracja
Rok rejestracji: 1991
Rok uzyskania statusu OPP: 2006
KRS: 0000154720
REGON: 630161971
NIP: 7811660567

Typ organizacji / instytucji
organizacja pozarządowa
organizacja pożytku publicznego
organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku

Uwagi:
w przypadku przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jakim jest IPA Sekcja Polska i wyboru Regionu Śrem, proszę o informacje uzupełniające ze wskazaniem celu szczegółowego tj.: wpłata na rzecz IPA Region Śrem.