International Police Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska, Region Srem

Servo Per Amikeco

Konto

IPA Region Śrem

Nr rachunku: 29 9084 0003 0007 6021 2000 0001

.